неділя, 10 травня 2015 р.

Сергій Плохій. Походження Слов`янських націй. Рецензія.


1.  Сергій Плохій. Походження слов'янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі» — К.: Критика, 2015.
2.  Сучасний розвиток історичної науки характеризується об’єктивністю, великою кількістю мікроісторичних досліджень, вивчення історії ідентичності та інших «мікро» напрямів.
Історична наука – престижна у рамках західної цивілізації, є однією із найвагоміших наукових дисциплін.
Ступінь інституалізації – високий, історія – це перш за все справа професійних фахівців.
Соціальний статус професії історика у західній цивілізації – високий, як і будь якого іншого науковця.
3.  Характеристика історіографічної епохи у якій працював історик.
Об’єктивізм, позитивізм, критичне ставлення до джерел. Наразі панує стабільний характер історіографічної епохи.
4.  Життєвий шлях історика.
1957р. Народження
1980 року Сергій Плохій закінчив Дніпропетровський державний університет
З 2002 до 2005 книги Сергія Плохія вигравали перший приз Американської асоціації Українських студій (American Association for Ukrainian Studies).
2009 був нагороджений «Early Slavic Studies Association Distinguished Scholarship Award». 20 травня 2013р. в Києві в приміщенні Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій Плохій виступив із публічною лекцією на тему «Нова Україна у новій Європі: погляд історика» у рамках Стратегічного саміту".
Лауреат премії ім. Лайонела Ґельбера за найкращу англомовну книжку 2014 року з історії
міжнародних відносин
Народився у Горькому, Росія. Закінчив Дніпропетровський державний університет, потім Московський університет імені Патріса Лумумби. Докторську дисертацію захистив в Київському Університеті імені Тараса Шевченка. До викладання у Гарварді Сергій Плохій був професором історії в Університеті Альберти та тимчасовим директором Канадського інституту українських студій(CIUS). Потім 10 років працював першим помічником керівника (associate director) Центру українських історичних досліджень імені Петра Яцика (теж при Інституті українських студій). Багато працював над проектом перекладу Грушевського, зокрема був одним з редакторів трьох томів «Історії України-Руси».
5.  Характеристика праці історика як історіографічного джерела.
Праця була написана при Гарвардському університеті ще у 2006 році англійською мовою, українською перекладена у 2015. Початок над працею спричинила Помаранчева революція 2004 року, а її переклад Майдан у 2013-2014 роках. Праця зустріла схвальні відгуки істориків, крім Російських. В ній пояснюється процес імплементації міфу трьох братніх народів, головування православної церкви в Москві, та творення української державності і національних засад у до модерний час, чим підважується міф Російської державності та її імперські зазіхання на українські землі.
Загалом це одна із найгрунтовніших праць з історії ідентичності та українського націотворення за весь період українського історіописання, її почасти прирівнюють до наукового доробку Михайла Грушевського.
Не зважаючи на можливість спекуляцій над темою роботи автор висловлюється об’єктивно та підтверджує свої думки конкретними фактами із джерел, така квазіоб’єктивність навіть викликала хвилю обурення у більш націоналістично налаштованих істориків.
6.  Внесок ученого у розвиток історичної думки.
Сергій Плохій зробив величезний внесок у розвиток діаспорної історіографії історії України, його погляди є доволі новаторськими та не завжди підтримуються колегами, але прискіплива робота із джерелами надає автору велику кількість аргументів на свою користь. Також варто зазначити, що автор має доступ до величезного кола джерел з української історії, якого почасти не мають вітчизняні історики, що дає йому змогу більш глибоко проаналізувати глобальні історичні процеси.
Сергій Плохій має безліч прихильників серед українських істориків, через його новітні підходи та спробу переглянути вже «осілі» фундаментальні історичні «аксіоми» та вивчити їх під іншим кутом зору, що звісно йде лише на користь історичній науці.
7.  Використання праць історика викладачами.
Використання наукового доробку Сергія Плохія надасть змогу постійно бути на передовій історичної науки, що дуже важливо під час навчального процесу для формування відповідних наукових поглядів та підходів у студентів.

Немає коментарів :

Дописати коментар